שם אדם ושם אמו


כמו בגימטריה ובנומרולוגיה, שמו של האדם הוא מהותו. לכל אות בשם האדם, על פי מיקומה בשם, ניתן לייחס תכונות שונות. למשל, האות הראשונה בשם האדם מצביעה על ראשו של האדם. האות השנייה בשם מצביעה על מה מתרחש בלבו של אדם. האות השלישית מציינת את העתיד.

בטיפול על פי שם האדם משתמשים גם בשמה של האם, לצורך מציאת שורש הבעיות של האדם וזאת על מנת לתקן את הבעיות מהשורש.

בניגוד לגימטריה ולנומרולוגיה, בטיפול לפי שם האדם ושם אמו, מתייחסים גם לצורת האות וכיצד היא נכתבת: לאן היא פונה, האם היא סגורה, וכדומה.

ניתן לשנות את תדריו של האדם, ניתן לתקן את שמו לשם מתאים על ידי הורדת אותיות, הוספת אותיות, החלפת אותיות (למשל החלפת ט' ל-ת').

שינוי שמו של האדם ומציאת שם מתאים יכול לפתור בעיות פרנסה, בעיות בריאות, בעיות זוגיות ועוד.

..