גימטריה


גימטריה היא מתן פרשנות למילה או למחרוזת מילים לפי סכום ערכן המספרי של האותיות. לאחר שהומרו למספרים, ניתן להשוות מילים זו לזו ולמצוא קווי דמיון. הגימטריה פועלת על האותיות העבריות אשר נחשבות לקדושות.

לפי הקבלה, שמו של האדם היא מהותו.

באמצעות חישוב גימטרי של האותיות המרכיבות של שמו של האדם, אפשר להגיע לכל המהות של אותו אדם: בריאות, זוגיות, מחשבות, נפש, רוח ובכל הרבדים הפנימיים של הגוף הנפשי, הרוחני, הפיזי והמנטלי.

כאשר אדם עובר מהמורות לא מוסברות בחיים, ניתן באמצעות טיפול גימטריה, לבחור שם חדש או להוסיף אותיות לשם, ולהתאים את רצונותיו של האדם לשמו.

ניתן לשנות את האנרגיה של האדם באמצעות התאמת שמות ואותיות בהתבססות על תורת הגימטריה.

..