חינוך ילדים


קיימים קונפליקטים רבים בין הורים לילדים, קטנים או בוגרים.

ייעוץ יכול להינתן להורים או לילדים מעל גיל 18, בנפרד.

לעתים הורים מתוסכלים מהתנהגות ילדיהם.

באמצעות מתן ייעוץ רוחני , יכול ההורה לשנות את הגישה ואת צורת החשיבה לגבי חינוך ילדיו, ובכך לשפר את היחסים בתוך המשפחה.

יעוץ רוחני להורים נותן כלים לשינוי גישה כלפי הילד, להבנת צרכיו של הילד ולבצע התאמת דורות בין הורים לילדים.

אם הילד משגע את ההורה, זה הזמן של ההורה לבוא ולקבץ ייעוץ רוחני בחינוך ילדים. יכול להיות שהבעיה אצל ההורה ולא אצל הילד.

..