תקשור


תקשור בפרפסיכולוגיה הוא שם כולל לתקשורת בין בני אדם וישויות אחרות, שלא מקובל לחשוב כי ניתן לתקשר עמן. בדרך כלל הכוונה לתקשורת בין בני אדם חיים למתים, אך לעתים המילה משמשת גם על מנת לציין תקשורת עם חוצנים, אלים או ישויות נוספות.


כיצד התקשור יכול לפתור בעיות?

אדם נושא עמו במשך חייו בעיות שונות שהיו קשורות לחייו הקודמים ולחייו העכשוויים. לעתים, לא היתה תקשורת טובה בין אלה שהלכו לעולמם לבין האדם החי.

בדרך התקשור ניתן להתחבר למתים, באמצעות מדיום, אשר מהווה גשר בין העולם הגשמי לעולם הרוחני. על ידי מתן ייעוץ מתאים, ניתן לעזור לאנשים אלה לעבור את הצער, הכאב והייסורים.

באמצעות תקשור עם המתים, ניתן לפתוח חסימות פיזיות, רגשיות ומנטליות.

..